Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Športová 41
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00160270

Informácie o inštitúcii Gymnázium M.R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Prečo si zvoliť našu školu?

GMRŠ vytvorí pevné základy do života a pripraví študentov na ďalšie štúdium. Mnohí z absolventov sa vypracovali na úspešných inžinierov, magistrov a ľudí, ktorí sú pre spoločnosť prínosom.

Naši študenti sa pravidelne umiestňujú na rozličných súťažiach, čím dokazujú svoje vedomosti, rozhľad a záujmy. Zúčastňujú sa výletov ako sú lyžiarsky výcvik, OČAP, no i exkurzií, ktoré pomáhajú spoznávať ich okolie. Zo školských akcií sa stala tradíciou Vianočná akadémia a Študentský ples. Študenti môžu vyjadriť a realizovať svoje sny v Študentskom parlamente.

Vyučuje sa v príjemnej atmosfére, medzi profesormi a študentmi sú veľmi dobré vzťahy. Škola je vybavená na vysokej úrovni - nechýba pokrytie wifi signálom, televízory s dvd prehrávačmi v triedach, moderná jazyková učebňa, sprchy, či vlastné skrinky. Samozrejmosťou je školský bufet, v ktorom študenti nájdu všetko, čo potrebujú. Tak čo, ešte stále rozmýšľate, alebo sme vás už presvedčili?

 

O štúdiu

Naša škola poskytuje úplné stredoškolské vzdelanie. Poskytuje výchovu a vzdelanie v príslušnom odbore a príslušných študijných zameraniach. Sprístupňuje základné informácie v príslušnom odbore z príslušných vedných disciplín. Prispieva k cieľavedomému rozvoju schopností žiakov, ich záujmov a predpokladov. Škola orientuje žiakov na plnohodnotné naplnenie života. Čo presne škola poskytuje svojim žiakom?

Druhy štúdia na škole:   

Triedy s dĺžkou štúdia 4 roky

Žiaci sa prihlasujú na 79025 00 všeobecné štúdium

V rámci školského vzdelávacieho programu našim študentom umožňujeme podľa ich záujmu : 

 

a ) štúdium bez zamerania

Štúdium má všeobecný charakter. Rozširujúce hodiny sú využité na posilnenie humanitných a prírodovedných predmetov. Podľa  profesionálnej orientácie žiakov a požiadaviek VŠ si majú študenti možnosť vybrať semináre v rámci voliteľných predmetov. V 3. ročníku si volia dva dvojhodinové semináre a vo 4. ročníku tri dvojhodinové semináre do týždňa.

b) štúdium so zameraním na informatiku

Štúdium sa líši od všeobecného v počte vyučovacích hodín informatiky počas celého štúdia. V každom ročníku má každý študent dve hodiny informatiky týždenne. V 3. ročníku si volia študenti dva semináre a vo 4. ročníku tri semináre.

 

Triedy s dĺžkou štúdia 8 rokov 7902500

Pre tento druh štúdia je osobitý učebný plán rozpísaný na celé 8 ročné obdobie štúdia. Študenti sa už od primy učia dva cudzie jazyky a jeden z nich 5 hodín týždenne. Rozširujúce hodiny rovnomerne posilňujú humanitné i prírodovedné predmety počas celého štúdia. V septime a oktáve si majú možnosť študenti voliť semináre podľa profesionálnej orientácie.

Štúdium cudzích jazykov


Každý študent má možnosť študovať dva cudzie jazyky. Môžu si vyberať z jazykov: anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, ruského a v 3. ročníku si volia latinčinu.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Telefón Spojovateľka
Kancelária    
Riaditeľka     
032/ 771 3409
032/ 771 2442
032/ 771 2247
E-mail ivana.matejovicova@gymnm.tsk.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit